Grön Hälsa


Go to content

Till Kunder


Till företag, kommuner och landsting

Grön Hälsa är ett nätverk av små företag som startats med ekonomiskt stöd från Leader. Syftet med projektet är att knyta samman företag som arbetar med Natur & Hälsa, för att skapa samarbete mellan enskilda företag och därigenom kunna erbjuda paketlösningar ut mot kund.
Nätverket har ett brett utbud inom områdena:

Friskvård/kompetensutveckling

Behandlingar/rehabilitering

Kurser/utbildning

Aktiviteter/upplevelser

Du hittar vårt utbud på www.GrönHälsa.se/utbud

Välkommen att titta in eller att höra av dig.
Ann Madsen 0705 375777
Back to content | Back to main menu