Fluor är ett ämne som finns i naturen och därför kan livsmedel vi äter och dricker innehålla en mindre mängd fluor. Ämnet har en kariesreducerande effekt återställer balansen i benvävnaden. I mer än 70 år har fluor använts inom tandvården för att förebygga hål i tänderna. Att använda fluor hjälper till att stärka tänderna och ge dem ett skydd mot kariesangrepp. Tandborstning med fluortandkräm ger ett direkt skydd på tandytan och på så sätt kan fluorets effekt riktas. Sveriges tandläkarförbund står bakom användandet av fluor.  

Fluorets effekt är inte långvarig och det är därför viktigt att regelbundet tillföra fluor. Vuxna ska borsta tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen och kan även addera fluorskölj mitt på dagen. Barn upp till sex år bör använda en barntandkräm med lägre fluorhalt, men även borsta tänderna två gånger dagligen.  

Fluor fungerar precis som alla andra kemiska ämnen. Det är bra i rekommenderad mängd men om det används i för stora doser kan det vara giftigt. En ytterligare faktor är att fluor i för stora mängder blir giftigt först om det sväljs ned, vilket varken tandkräm eller munskölj ska göras.